ข่าวประชาสัมพันธ์

Lorem Ipsum

ประกาศ เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันในมหาวิทยาลัยคริสเตียน

 

Lorem Ipsum

แจ้งเตือนการเปิดอ่านอีเมล์ซึ่งมีมัลแวร์ หรือไวรัสส่งผ่านอีเมล์
แจ้งเตือนการเปิดอ่านอีเมล์(จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)ซึ่งมีมัลแวร์/ไวรัสส่งผ่านอีเมล์ (จดหมายอิเล็กทรอนิกส์) การเปิดไฟล์แนบจะทำให้ติดมัลแวร์ประเภท แรนซัมแวร์ นี้ทันที เมื่อเปิดไฟล์แนบ แรนซัมแวร์ จะโจมตี ด้วยวิธีการเข้ารหัสลับ (Encryption) ไฟล์เอกสารต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดมัลแวร์ รวมถึงเอกสารที่แชร์ผ่านเครือข่ายและจากอุปกรณ์ External Drive ที่เสียบอยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งไฟล์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ยังอยู่ แต่ไม่สามารถเปิดอ่านข้อมูลได้ฯ
อ้างอิง: เตือนระวังเปิดอีเมล์เจอมัลแวร์เรียกค่าไถ่ระบาดภัยท้าทายความมั่นคงโลกไซเบอร์.[ออนไลน์].
สืบค้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558.
จาก https://www.etda.or.th/content/found-ransom-malware-outbreaks.html

 

ส่วนงานภายใน / Department